ارسال اطلاعات اکانت

جهت VIP شدن بازی Clash Of Clans

ارسال اطلاعات اکانت


توجه :در صورتی که اکانت خود را در سایت فعال سازی نکرده اید اکانت شما در سایت ثبت نخواهد شد

توجه ۲:هزینه ثبت اکانت به صورت VIP و مور تایید سایت ۱۵ هزار تومان می باشد

در صورتیکه بابت ارسال اطلاعات به کلش شاپ با شما تماس گرفته شده و یا اینکه قصد دارید اکانت شما به حالت « مورد تأیید سایت » قرار گیرد فرم زیر را پر نمائید.

 

پشتیبانی

تایید