مشخصات اکانت

m.ghavidel - P.E.K.A

كد اکانت : 900

آماده بررسی 900تومان - TownHall 10
1635 کاپ35 جمسطح (Level) بازی : 1124 کارگر  اضافه به علاقه مندی ها چاپ
بالاترین سرباز : P.E.K.A بالاترین سرباز اکسیر سیاه : Golem

خرید اکانت کلش m.ghavidel

اکانتی با مشخصات زیر:
بربر ارچر جاینت بالون اسپل زرد لول ۶ پکا گولم هوگ اسپل بنفش لول ۵
ویزارد تا چند روز دیگه ۶ میشه ارچر کویین و کینگ بربر به ترتیب لول ها ۱۲و۱۰هستش

برای خرید این اکانت گزینه درخواست بررسی و خرید اکانت را انتخاب کنید.

اکانت های مشابه

پشتیبانی

تایید